MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Hiteltörlesztési
moratórium

Naprakész információk lakossági
ügyfeleinknek.

infoikon.png

Ha a kis-, közép- vagy nagyvállalatokat érintő tudnivalók érdeklik, látogasson el üzleti ügyfeleinknek szóló oldalunkra.

Friss információk

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2021. szeptember 16. napján hatályba lépett a Kormány 536/2021. (IX. 15.) számú és 537/2021. (IX. 15.) számú rendelete, valamint a miniszterelnök kabinetfőnökének 6/2021. (IX. 15.) MK rendelete, mely rendeletek módosították a hiteltörlesztés moratóriumra vonatkozó szabályokat.

A jogszabályok értelmében a Moratórium 2 minden érintett ügyfél számára meghosszabbodik 2021. 10. 31. napjáig. Ezen időpontot követően a további meghosszabbításra jogosult ügyfelek számára (az ügyfelek Bankhoz benyújtott külön nyilatkozata alapján) a Moratórium 2 meghosszabbodik 2021.11.01-től 2022.06.30-ig.

Lakossági ügyfél 2021.11.01. után a hiteltörlesztési moratóriumra abban az esetben lehet jogosult, ha

2020. március 18-át követően

  • (1) háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
  • (2) legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,
  • (3)a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

a kérelem benyújtásakor

  • (4) 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
  • (5) 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
  • (6) a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
  • (7) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.

Az adós a kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha a fenti (2) és (3) alpont, vagy (4)-(7) alpont szerinti feltételnek megfelelő, Ptk. szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban.

A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos információkat - ideértve a 2021.11.01. után moratóriumra jogosult ügyfelek vonatkozásában a nyilatkozattétel módjára vonatkozó információkat - folyamatos frissítjük és honlapunkon elérhetővé tesszük.

Az információk megjelenítéséig szíves türelmüket kérjük.

Annak érdekében, hogy a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban felelős döntést hozhasson kérjük, olvassa el az MNB, a moratórium igénybevétele kapcsán publikált sajtóközleményét.

ecommerce_touch_buy_icon.png

Miért érdemes kilépni a hiteltörlesztési moratóriumból?

A hiteltörlesztési moratórium csak akkor jelent valós segítséget, ha nehéz anyagi helyzetben van, ezért nem tudná fizetni a hitele törlesztőrészleteit. Ha anyagi helyzete lehetővé teszi, érdemes minél hamarabb kilépnie a moratóriumból, és ismét elkezdenie a hiteltörlesztést.

Milyen teendője van a moratórium 2 kapcsán?

Azoknak az ügyfeleinknek automatikusan biztosítottuk a moratórium 2-t, akik a 2020. évi utolsó esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségük teljesítésekor igénybe vették a moratórium 1-et.

Akkor kell bejelentést tennie bankunk felé, ha jelenleg:
- nem veszi igénybe a moratóriumot, de mégis belépne, és szüneteltetné a hitele törlesztését; vagy
- igénybe veszi a moratóriumot, de inkább kilépne, és folytatná a hitele törlesztését.

A hiteltörlesztési moratórium státuszát a számlakivonata tartalmazza. A számlakivonaton a kivonat kiállításának napján már feldolgozott bejelentések szerinti állapotot tüntetjük fel.

A?llami ta?mogata?s.png

Belépne a moratóriumba?

Ha jelenleg nem veszi igénybe a moratóriumot, de mégis
belépne, és szüneteltetné a hitele törlesztését, tegyen
bejelentést!

alert.png

Kilépne a moratóriumból?

Ha jelenleg igénybe veszi a moratóriumot, de inkább
kilépne, és folytatná a hitele törlesztését, tegyen
bejelentést!

Milyen hitelekre vonatkozik a hiteltörlesztési moratórium?

A hiteltörlesztési moratóriumot a 2020. március 18-án fennálló szerződések alapján már folyósított hitelekre vehetik igénybe ügyfeleink, amennyiben a szerződésük alapján 2021. január 1-jén tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettséggel rendelkeztek.

Milyen költségekre nem vonatkozik a hiteltörlesztési moratórium?

A hiteltörlesztési moratórium nem vonatkozik a harmadik személyek szolgáltatásának ellenértékeként fizetendő költségekre. Ha belép a moratóriumba, továbbra is fizetnie kell pl. a hitelfedezeti biztosítást, a kötelező értékbecslés díját, stb.

Kivételt képez a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet alapján folyósított kölcsönhöz kapcsolódóan fizetendő kezességvállalási díj, amit a moratórium 2 alatt sem kell megfizetnie.

Gyakran ismételt kérdések

Mikor kapok tájékoztatást arról, hogy hogyan változik a hitelszerződésem?

A 2020. évi CVII. törvény értelmében a 2021. január 1-től 2021. szeptember 30-ig meghirdetett moratórium 2-re tekintettel a hitelszerződés változásáról a moratórium 2 lezárása után levélben adunk részletes tájékoztatást.

A tájékoztató levelet a kiküldés után megtalálja a NetBANKár felületén a Számlakivonatok, Dokumentumok / Hitelértesítők menüpontban is.

Azt mondták, hogy nem nőhet a törlesztőrészletem a moratórium után. Mikori törlesztőrészletnél nem lehet magasabb az új törlesztőm?

A hiteltörlesztési moratórium után esedékessé váló törlesztőrészlet, valamint a moratórium alatt felhalmozott, a moratórium után megfizetendő kamatok és díjak együttes összege annál a törlesztőrészletnél nem lehet magasabb, amit Ön az eredeti szerződés szerint fizetett volna meg.

Ugyanakkor ha a hitelszerződése lehetőséget ad a kamat átárazódására (pl. változó kamatozású hitelek esetén a BUBOR változása, illetve a kamatvagy kamatfelár változtatási mutató miatt), akkor az eredeti szerződés szerint a moratórium alatt és azt követően is változhat a törlesztőrészlete.

Módosulni fog a hitelszerződésem a moratórium miatt megállapított új futamidő miatt?

Igen, a vonatkozó jogszabályok értelmében a moratórium igénybe vétele miatt módosulni fog a hitelszerződése. A moratórium 2 lezárását követően
minden érintett ügyfelünket tájékoztatni fogjuk a hitelszerződés módosulásáról, illetve a fizetési kötelezettségek és a futamidő változásáról.

A moratórium alatt folyósított hitelemre is igénybe vehetem a moratóriumot?

Hitelkeret jellegű szerződések esetén (folyószámlahitel, hitelkártya) a fizetési haladékot a moratórium teljes időszaka alatt biztosítjuk, függetlenül attól, hogy a hitelkeret felhasználása mely időpontban történt.

Egyéb hitelszerződések esetén (fedezetlen kölcsön, jelzáloghitel, lombard hitel) kizárólag a 2020. március 18-án fennálló szerződések alapján legkésőbb 2020. március 18-án folyósított hitelek kapcsán veheti igénybe a moratóriumot.

Ki tehet bejelentést a moratóriumba történő kilépés és belépés kapcsán?

Lakossági ügyfeleink esetén a főadós vagy az adóstárs tehet bejelentést.

Már nyilatkoztam arról, hogy ki szeretnék lépni a moratóriumból. Hol nézhetem meg, hogy sikerült-e kilépnem?

A számlakivonaton ellenőrizheti a hitel moratóriumi státuszát, vagyis azt, hogy az érintett hitel kapcsán megtörtént-e a nyilatkozat szerinti beállítás.

Nem vagyok jogosult a moratóriumra, de nem fogom tudni fizetni a hitelemet. Mit tegyek?

Kérjük, hogy nézze át fizetéskönnyítési megoldásainkat, és forduljon hozzánk bizalommal, hogy közösen megtalálhassuk a megfelelő megoldást.

Mit kell tennem, ha korábban úgy nyilatkoztam, hogy fizetni szeretném a hitelemet, de most mégis igénybe venném a moratórium 2-t?

Ha be szeretne lépni a moratóriumba, akkor tegyen bejelentést bankunk felé!

Fontos, hogy visszamenőlegesen nem veheti igénybe a moratórium 2-t, azaz a bejelentés feldolgozása előtt megfizetett tartozás összegére utólag már nem érvényesítheti a hiteltörlesztési moratóriumot.

Ha nem áll rendelkezésére elegendő fedezet a törlesztési számláján a hiteltörlesztéshez, és az esedékes tartozása eléri vagy meghaladja az
5000 Ft-ot, akkor az esedékességet követő 15 nap elteltével a bejelentésétől függetlenül automatikusan beállítjuk a hiteltörlesztésimoratóriumot a hitelére.

Milyen teendőm van, ha nem szeretném fizetni a hitelemet a moratórium 2 alatt?

- Ha a 2020. évi utolsó esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítésekor igénybe vette a moratórium 1-et, akkor nincs teendője. Ebben az esetben automatikusan beállítottuk a moratórium 2-t hitelére.

- Ha jelenleg fizeti a hitelét, de a jövőben igénybe venné a moratóriumot, akkor tegyen bejelentést bankunk felé! Amíg nem tesz bejelentést, minden esetben levonjuk a törlesztőrészletet, ha van elegendő fedezet a törlesztési számláján.

- Ha nem áll rendelkezésére elegendő fedezet a törlesztési számláján a hiteltörlesztéshez, és az esedékes tartozása eléri vagy meghaladja az 5000 Ft-ot, akkor az esedékességet követő 15 nap elteltével a bejelentésétől függetlenül automatikusan beállítjuk a hiteltörlesztési moratóriumot a hitelére.

A moratórium 2 alatt nem számítunk fel késedelmi kamatot a törlesztés elmaradása miatt.

Milyen teendőm van, ha fizetni szeretném a hitelemet a moratórium 2 alatt?

- Ha korábban már nyilatkozott arról, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint szeretné megfizetni a tőketartozást, a kamatot és a
hitelszerződéssel összefüggő díjakat, akkor nincs teendője.

- Ha korábban nem jelezte fizetési szándékát, akkor bejelentést kell tennie bankunk felé. Nyilatkozhat visszamenőlegesen és a bejelentést követő időszakra vonatkozóan is. Bármelyik mellett dönt, kérjük, hogy gondoskodjon a fennálló esedékes, illetve lejárt tartozások összegének megfelelő fedezetről az érintett hitelek vonatkozásában a hitel törlesztésére szolgáló bankszámlán!

Ha fizetési szándékát bejelenti bankunk felé, de nem áll rendelkezésre elegendő fedezet a törlesztési számláján, és az esedékes tartozása eléri vagy meghaladja az 5000 Ft-ot, akkor az esedékességet követő 15 nap elteltével ismét beállítjuk a fizetési moratóriumot a hitelére.

Számít fel kamatot a tartozásom után a bank a fizetési moratórium alatt?

Igen, a hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás után a moratórium időtartama alatt is a szerződésben rögzített mértékű ügyleti kamatot számítjuk fel. Ugyanakkor a késedelem jogkövetkezményeit nem alkalmazzuk, így a késedelmes napok száma nem emelkedik, illetve nem számítunk fel késedelmi kamatot.

Ha végig igénybe veszi a moratóriumot, akkor
- a moratórium kezdetekor fennálló tőketartozása alapján számítjuk fel a kamatot, és
- a teljes futamidő alatt visszafizetendő kamat összege magasabb lesz, mint ha nem vette volna igénybe a moratóriumot.

A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok növelik a teljes visszafizetendő összeget. Mivel a moratórium után a törlesztőrészlete nem növekedhet meg, ezért a futamidő jóval több hónappal is hosszabb lehet annál, mint amennyi időt a moratóriumban töltött.

A hiteltörlesztési moratórium alatt felhalmozott kamat összegéről, valamint a futamidő módosulásáról a moratórium lezárását követően levélben
tájékoztatjuk.

Mi a teendőm, ha folyószámlahitelem van?

Folyószámlahitel esetén is jogosult a hiteltörlesztési moratóriumra. Ha nem kíván élni a moratóriummal, kérjük, hogy jelentse be bankunk felé!

A beérkező utalásokat vagy befizetéseket a tőketartozás csökkentése érdekében automatikusan elszámoljuk, így a feltöltött hitelkeret ismét azonnal rendelkezésre áll. A kihasznált keret után fizetendő kamatot és díjat csak a moratórium lezárását követően kell megfizetnie.

A hitelkártyámmal vagy a hitelkártya-tartozásommal kapcsolatban is kell bejelentést tennem?

Ha továbbra is fizetni szeretné a hitelkártya-tartozását, akkor nem kell bejelentést tennie. A beérkező utalásokat a korábban megszokott módon fogadjuk be, és a tartozások csökkentésére fordítjuk. Ha az adott hónap 15-éig rendezi a megelőző hónap teljes költését, akkor továbbra is kamatmentesen használhatja a hitelkártyát.

Fontos tudni, hogy a moratórium alatt felhasznált összeg az eddig megszokott módon kamatozik, de a kamatokat a moratórium alatt nem szükséges megfizetnie. Ha a jövedelmi helyzete ezt lehetővé teszi, javasoljuk, hogy a moratórium ellenére is rendezze tartozását, hogy elkerülje a kamattartozás felhalmozódását.

Hogyan változik a késedelmes tartozás kezelése és a KHR felé történő adatátadás a moratórium 2 időszakában?

Adatátadás moratóriumra nem jogosult szerződések esetén

Bankunk a 2011. évi CXII. törvény (KHR. tv) 11. § (1) bekezdése alapján átadja a KHR részére azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüknek oly módon nem tesznek eleget, hogy
- a lejárt és meg nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért
- a minimálbér összegét meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll.

Ezen adatok - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és az Ön hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a hitelképessége vizsgálatához. Az adatait egy esetleges kölcsönigénylés során a választott pénzügyi intézmény láthatja, és ez negatívan befolyásolhatja az igénylés kimenetelét. A negatív mulasztásként szereplő tartozásokra vonatkozó adatok a kifizetés napjától számított 1 év után véglegesen és nem visszaállítható módon törlődnek KHR-ből.

Adatátadás moratóriumra jogosult szerződések esetén

A moratórium 2 az élő hitelszerződések esetén 2020. március 19-ig felhalmozott késedelmes tartozásokra is érvényes. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink 2021. szeptember 30-ig mentesülnek a fizetési késedelem következményei alól, és a moratórium 2 alatt a késedelmes napok száma sem változik.

- A moratóriummal érintett hitelügyletek kapcsán a moratórium 2 időszaka alatt nem szolgáltatunk adatokat a KHR felé.
- A moratórium 2 időszaka nem számít bele a 90 napos időtartamba. A moratórium után a késedelmes napok számának nyilvántartását a 2020. március 19-én fennálló késedelmes napok számától folytatjuk.

Ha anyagi helyzete lehetővé teszi, késedelmes tartozását a moratórium 2 alatt önkéntesen rendezheti. Ennek azért van jelentősége, mert 2021. október 1-jén a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozás újból, egy összegben esedékessé válik, és nem teljesítés esetén a hitelszerződés felmondható.

A lejárt tartozás rendezése nem jelenti azt, hogy Ön nem kívánja igénybe venni a moratórium 2-t. Ha a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozását rendezni szeretné, kérjük, hogy a befizetés előtt egyeztessen banki ügyintézőjével!

kezfogasikon.png

Fizetési nehézségek kezelése

Ha úgy érzi, hogy egyre nagyobb terhet jelent Önnek a törlesztőrészletek fizetése, nézze át fizetéskönnyítési megoldásainkat, és
forduljon hozzánk bizalommal, hogy közösen megtalálhassuk a megfelelő megoldást!

Információk korábbi intézkedésekről

Információk a moratórium 1-ről

Tudnivalók a 2020. december 31-ig tartó hiteltörlesztési
moratóriumról.

Általános információk és intézkedések

Digitális megoldásaink az ügyintézéshez

Mindennapi pénzügyeit akár mobilról
vagy számítógépről is intézheti.

Intézkedések a bankfiókokban

Bankfiókjainkat érintő biztonsági
intézkedések és bezárt bankfiókok.

Bankkártya információk és változások

Érintésmentes fizetéssel, Mastercard
várókkal és utasbiztosításokkal
kapcsolatos információk.

Segíthetünk?

videobankikon.png

Indítson videóhívást!

Munkanapokon 9:00 és 17:00 között a VideóBANKban is felteheti kérdéseit.

Elindítom a VideóBANKot
telefonikon.png

Hívjon minket!

Hívja a hét bármely napján 0-24 órában elérhető díjmentes telefonos ügyfélszolgálatunkat.

+36 (80) 333-660
mobilikon.png

Kérjen visszahívást!

Legkésőbb a következő munkanapon 8:00 és 20:00 között felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Visszahívást kérek
jelolopin.png

Látogasson el fiókunkba!

Ügyintézőink bármelyik bankfiókunkban segítenek a fizetési nehézségekkel kapcsolatban.

Bankfiókot keresek