MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Lakáshitelek

2021. december 24-én megjelent a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet, amely szerint a fogyasztói, referencia kamatlábhoz között jelzáloghitel-szerződések esetében a referencia kamatláb mértéke nem lehet magasabb, mint a 2021. október 27. napján érvényes referencia-kamatláb.
A rendelkezést alkalmazni kell azon jelzáloghitel–szerződésekre, amelyeknél a referencia kamatláb változása 2022. január 1. és 2022. június 30. között esedékes (amely esetben a fent hivatkozott referenciakamat mértéket a referenciakamat fordulónapjától kell alkalmazni), illetve azon ügyletekre is, amelyeknél a referencia kamatláb változása 2022.01.01. előtti (ez esetben 2022. január 1. naptól állítható be a csökkentett mértékű referencia kamatláb).
A kormányrendelet által meghatározott kamatmértéket 2022.06.30. napjáig kell alkalmazni.
Fenti szabályokat a lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre is alkalmazni kell.
A kormányrendelet értelmében a módosítással érintett szerződések esetében a tőke- és kamattartozást nem lehet a kormányrendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.
A Bank a változással érintett ügyfeleit a vonatkozó tájékoztatási rendelet megjelenését követően írásban tájékoztatja.

MKB Lakáshitelek

Az MKB Lakáshitelek biztos megoldást nyújtanak közép- és hosszútávú lakáscélú beruházásai megvalósításához. Államilag támogatott lakáshitelek esetében, a kamatok megfizetéséhez az állam biztosít támogatást.

 

 

Minden lakáscélra van megoldásunk

- használt és új lakás/ház vásárlására,

- új lakás/ház építésére (3-50 lakásos társasházban történő lakásépítés finanszírozására is igényelhető),

- meglévő lakása/háza értékesítéséig, áthidaló hitelként az új lakás/ház vételárának kiegyenlítéséhez, vagy az építkezés befejezésére,

- vásárolt vagy meglévő lakása/háza felújítására, bővítésére és korszerűsítésére, lakótelek vásárlására,

- MKB által közvetlen lakáscélra nyújtott hitelek, illetve más pénzügyi intézmény által közvetlen lakáscélra forintban nyújtott hitelek kiváltására is.

Ismerje meg egyszerű és átlátható termékpalettánkat!

 • Rögzített kamatozású hitelek
 • Referenciakamathoz kötött hitelek
 • Támogatott hitelek és állami támogatások

Visszavonásig meghirdetett akció keretében, az MKB Lakáshitelekre vonatkozóan befogadott (a Bank a hiteligénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen benyújtásra került) hitelügylet esetén

 • Önnek nem kell megfizetnie az igénylési díjat, az ügyintézési díjat, valamint a folyósítási díjat, illetve
 • a Bank a megfizetett közjegyzői díjat a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti maximum 50.000 Ft összegig1, továbbá
 • visszatéríti az első folyósítást követő első teljes havi törlesztést, amennyiben azt az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szereplő adósok közül
  • legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás2 valamely módozatát, amelyhez
  • legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot1
 • a Bank elengedi a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási, illetve zárlati díjat amennyiben:
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtása a szerződéskötést követő 10. év után történik
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 5. év után történik és a hitelkérelem a Bank külső értékesítési partnerén keresztül kerül benyújtásra. (A külső értékesítési partnerek azon közvetítők, amelyek az MKB Bank megbízásából, a bank termékeinek értékesítésére vonatkozó pénzpiaci közvetítői tevékenységet végeznek.)

*Első teljes törlesztés: A folyósítást - részfolyósítás esetén az első folyósítást - követő első teljes törlesztés a folyósítást követő első elszámolási napon esedékes törlesztés összege, amennyiben a folyósítás időpontja és az ezt követő első elszámolási nap között egy teljes naptári hónap telik el, minden egyéb esetben a folyósítást követő második elszámolási napon esedékes összeg. Amennyiben az így meghatározott első teljes törlesztés kizárólag kamat fizetésre vonatkozott, a Bank a megfizetett kamat összegét téríti vissza.

**A hitelfedezeti biztosításban biztosított lehet olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek megfelel: (1) életkora 18 és 60 év között van, (2) a Bankkal 20 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3) hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 25 évet, (4) nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos szerződési feltételeket és díjakat a „CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az MKB Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú hitelszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek” illetve az „Általános Biztosítási Feltételek és Különös Biztosítási Feltételek Biztosítási Terméktájékoztató az MKB Bank Nyrt. által nyújtott jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz” dokumentumok tartalmazzák.

Az akció részleteiről a magánszemélyek részére szóló általános és speciális rendelkezések kondíciós listában tájékozódhat.

Minősített fogyasztóbarát mkb lakáshitel

Az MKB Bank legújabb terméke, a Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel választása esetén Önnek nem kell számolnia kamatkockázattal, mivel biztosítjuk a hitel teljes futamideje alatti fix kamatot.

részletek

MKB Kamatrögzítő Hitelprogram

Az MKB Kamatrögzítő Hitelprogram termékei kiváló lehetőséget nyújtanak otthonával kapcsolatos hosszútávú tervei megvalósításához 10 éves kamatperiódusonként kiszámítható, fix kamattal és törlesztőrészlettel.

részletek

MKB Kamatkövető Hitelprogram

Az MKB Kamatkövető Hitelprogram termékei biztos megoldást nyújtanak közép- és hosszútávú lakáscélú beruházásai megvalósításához. A Hitelprogram termékei referenciakamathoz és kamatperiódusokban rögzített kamatfelárhoz kötöttek, ezáltal átláthatóak, kiszámíthatóak.

részletek

Mkb ingatlanhitel

Az MKB Ingatlanhitel kiváló lehetőséget kínál Önnek nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos tervei megvalósításához (pl. üdülővásárlás, hétvégi ház, zártkert, külön helyrajzi számon szereplő garázs vásárlás).

részletek

OTTHONTEREMTÉS

Az MKB Bank Otthonteremtési Programjával segítünk Önnek, hogy igénybe vehesse a Kormány által nyújtott otthonteremtési támogatásokat és megszerezze álmai lakását.

részletek